Öğrenme Güçlüğü

  • Sosyal Ağlar

Öğrenme Güçlüğü

Sade bir dille aktarmak gerekirse; çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun, akranları ile iyi iletişim halinde, okulda ve sınıfta ortalama bir öğrenci düzeyinde olduğunu gözlemlediğiniz halde, okul dersleri (akademik beceriler) yeterli seviyede değilse, ne kadar çalışsa da yapamıyorsa özel öğrenme güçlüğü sahibi olabilir. Bu durumu fark ettiğiniz anda bir uzmana danışmanız ve konu hakkında kapsamlı bir değerlendirmeye tabii tutulmanız gerekmektedir. Çünkü öğrenme güçlüğü, tanılanması en zor engel grubudur.

 

Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde Öğrenme güçlüğü destek eğitim programı ile özel gereksinimli bireylere;

-İlk Okuma Yazma ( Çizgi çalışmaları, yazı araç gereçlerini tanıma ),

-Okuma Yazma, -Okuduğunu Anlama,

-Türkçe ,

-Matematik,

-Disleksi,

-Diskalkuli,

-Diskagrafi,

 

alanlarında eğitim ve uyguluma sunulmaktadır.