Aile Eğitimi

  • Sosyal Ağlar

Aile Eğitimi

Özel eğitim ihtiyacı duyan bireylere çeşitli becerilerin daha hızlı biçimde öğretilebilmesi ve öğretilen becerilerin farklı kişi/durum/ortamlara genelleştirilebilmesi açısından anne-babanın önemini bilmemiz nedeniyle Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimizde aile eğitimine daha çok önem vermemizi sağlamıştır.

Aile Eğitimi çalışmalarında;

. Çocukla ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilmeleri

. Anne babaların çocuklarına beceri öğretebilmeleri, . Varolan problem davranışlarla başa çıkabilmeleri,

. Çocuğu daha iyi kontrol edebilmelerini hedeflemekteyiz.

Aile Eğitiminin Amaçları

a) Ailenin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğunun kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirme, potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamasını sağlamak.

b) Ailenin, haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak

c) Aile ile iş birliği yapmak

ç) Ailenin çocuğu ile ilgili programları evde uygulamasını sağlamak

d) Aileyi diğer kaynaklar hakkında bilgilendirmek

e) Eğitim programının özelliklerini anlatmak ve programın amaçlarını gerçekleştirmede yardımlaşmak.

f) Ailenin evi daha verimli bir eğitim ortamı haline getirerek gelişim sürecini desteklemek, amaçlarımız arasındadır.