Konuşma Bozuklukları

  • Sosyal Ağlar

Konuşma Bozuklukları

Dil: bireyler birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşarak iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla kullandıkları kurallar sistemidir. Sadece sözel değil, yazı ve işaret kullanımları da dildir. Yani dil, konuşmayı, yazmayı ve sembollerle ifade etmeyi içeren geniş kapsamlı bir kavramdır. Konuşma ise sözel iletişim aracıdır. Duygu ve düşüncelerin seslerle fiziksel olarak üretildiği yani ifade edildiği sistemdir.

 

 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜKLERİNİN /BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ

 

Genetik Zihinsel Yetersizlik İşitme Kaybı Yarık Damak ve Dudak Nörolojik Nedenler Ateşli Hastalıklar Beyni Etkileyen Enfeksiyonlar Doğumsal Sipastisite Hastalıklar Travmalar Ses Çıkarmada Sorun Yaşama (Ses tellerinde meydana gelen hastalıklar) Psikolojik Nedenler gibi dil ve konuşmayı etkileyen birçok neden bulunmaktadır. Bireylerin yaşadıkları yetersizlikler dikkate alınarak gruplandırma yapılıp belli modüller oluşturulmuştur. Bu Modüller; Gelişimsel Dil Sesletim ve Ses Bilgisi Akıcı Konuşma Ses Bozukluklarının Sağaltımı Edinilmiş Dil Bozuklukları Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar: Konuşma seslerinin beklenenden farklı olarak sesletimi ve ana dilin ses sistemini düzenleyen kuralları anlama ve kullanma güçlükleridir. Akıcı Konuşma Bozuklukları: Konuşmada beklenenden farklı hız, ritim gözlenmesi, ses, hece ve sözcükte tekrarlar, uzatmalar veya bloklar biçiminde konuşmanın kesintiye uğramasıdır. Ses Bozuklukları: Bireyin yaşına ve cinsiyetine uygun olmayan ses üretimi, seste kalite, perde, şiddet, rezonans gibi özelliklerinde ortaya çıkan bozukluktur. Gelişimsel Dil Bozuklukları: Konuşma, yazı ve sembol sistemlerinin alıcı ve ifade edici boyutlarında dilin morfoloji, sentaks, semantik, pragmatik sistemlerini kapsayan bozukluktur. Edinilmiş Dil Bozuklukları: Dil kazanıldıktan sonra çoğunlukla herhangi bir nedenle dil ve konuşmanın kaybı biçiminde görülür. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programının Amacı; Alıcı ve ifade edici dil becerilerinin geliştirilmesi Okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi Sesin perde, kalite, şiddet, rezonans bakımından yaşa ve cinsiyete uygun olarak kullanılması Artikülasyon ve fonolojik becerilerin geliştirilmesi Konuşmanın hızını ve ritmini işlevsel ve akıcı kullanmadır. Bu amaçlarla beraber bizim amacımız, merkezimizde uygulanmak üzere dil ve konuşma güçlüğü bulunan bireylerin günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesidir.

 

ÖZEL ELELE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİMİZDE DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMINDA

 

Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları Akıcı Konuşma Bozuklukları Artikülasyon (Sesletim) ve Fonolojik (Sesbilgisel) Bozukluklar Ses Bozuklukları Motor Konuşma Bozuklukları Afazi Yarık Damak ve Dudağa Bağlı Konuşma Bozuklukları Yutma Bozuklukları Travmatik Beyin Hasarı Yaygın Gelişimsel Bozukluk İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları yer almaktadır. Konuşma bozukluğu destek eğitim proğramı ile özel gereksinimli bireylere; -

Gecikmiş Konuşma,

-Kekemelik,

-Zekâ Geriliği,

Öğrenme Bozukluğuna Bağlı Dil Bozuklukları ,

-Dil,Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri,

-Sosyal Hayat, -Dil Eğitimi ,

-Sosyal İletişim Eğitimi ,

-Okuma-Yazma-Anlama Eğitimi, alanlarında eğitim ve uygulama sunulmaktadı