Otizm

  • Sosyal Ağlar

Otizm

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ile engelli bireylere;

- Eşleme Becerileri,

- Taklit Becerileri,

- Yönerge Takip Becerileri,

- Görsel Destek Kullanımı,

- Alıcı Dil Becerileri,

- İfade Edici Dil Becerileri,

- Oyun Müzik Becerileri,

- Öz Bakım Becerileri,

- Günlük Yaşam Becerileri,

MOTOR BECERİLER

KABA MOTOR

1 - Temel Hareketler

  • Yürüme Çalıçmaları
  • Denge Çalışmaları
  • Koşu Çalışmaları
  • Zıplama Çalımları
  • Atlama Çalışmaları
  • Tırmanma Çalışmaları
  • Vücut Bölümlerinin Esnekliğini Artırıcı Çalışmalar

2 - Top Çalışmaları

3 - Düzen Çalışmaları

4 - Araçla Yapılan Jimnastik Çalışmaları

5 - Takım Sporları

İNCE MOTOR

1- Yoğurma

2 - Boyama

3 - Yırtma, Kesme ve Yapıştırma

4- Baskı

5- Çizim

6- Katlama

eğitimleri ve uygulamaları verilmektedir.